Gerontološki centar – Zrenjanin

Maksimalna briga za ljude

maksimalna briga za ljudePeta kontrola kvaliteta rada, od kako su uvedeni standardi ISO 9001 i HACCP, je pokazala da su organizacija i uslovi boravka u Gerontološkom centru u Zrenjaninu na najvišem nivou. Tokom celog dana, 6. juna 2013. godine, su stručnjaci TIF-a, nemačke sertifikacione kuće, kontrolisali rad odgovornih u Centru. Sastanci su održani sa menandžmentom Centra, na čelu sa Direktorkom Zoricom Vučković, zaduženima za nabavku i skladištenje i za bezbednost i zdravlje na radu, sa odeljenjima zdravstvene zaštite, pravnih i opštih poslova, socijalne zaštite, kuhinje, i tehničkog održavanja, kao i službom vaninstitucionalne zaštite starih osoba.

–          Gerontološki centar u Zrenjaninu je među malim brojem ustanova koje su uspele da primene izuzetno zahtevan sistem za bezbednost hrane, zdravlje klijenata i preventivno delovanje. Briga za ljude je maksimalna. Neki elitni restorani nisu dostigli ovakav kvalitet. Praćenje normativa za hranu i organizacija sistema menandžmenta je zakonska obaveza, ipak mnogi mogu da se samo ugledaju na Gerontološki centar u Zrenjaninu, rekla je Jela Petrovič, jedna od četiri osobe koje su vršile sertifikaciju kvaliteta.

Zadovoljstvo što je posle uvođenja standarda ISO 9001 i HACCP, svaka pa i ova kontrola uspešno okončana, nije krila ni Zorica Vučković, direktorka Centra:

–          Ostvarili smo značajan napredak u organizaciji i kontroli kvaliteta. Od 2008. godine, od kada primenjujemo ove standarde, unutar kuće mnogo bolje funkcionišemo. Istovremeno znatno lakše kontrolišemo namirnice i materijale koji ulaze u dom. Sve je to doprinelo daleko većoj bezbednosti i kvalitetu pripremanja hrane.

Gerontološki centar Zrenjanin je prva socijalna ustanova u Vojvodini i Srbiji koja je počela da primenjuje standarde ISO 9001 i HACCP. Do pomenutih sertifikata došla je posle ostvarenog projekta u okviru prekogranične saradnje sa Privrednom komorom Temišvara.