Gerontološki centar – Zrenjanin

Стално стручно усавршавање

Једнодневна едукација под називом „Здравствена и социјална заштита у геријатрији и геронтологији“ одржана је 7. јуна у Београду. Организатор овог окупљања је Клиника за психологију при Клиничком центру Србије. Поред Зорице Вучковић, директорке, едукацији су присуствовали и стручњаци из Геронтолошког центра Мирјана Кесић, социјални радник, Даница Ђорђевић, социјални радник, и др Озренко Веселиновић. Здравствени савет Републике Србије је едукацију оценио као национални курс прве категорије.