Gerontološki centar – Zrenjanin

NOVIH ŠEST ČLANOVA

prijem novih clanovaPraksa je u Klubu za stara i odrasla lica da se krajem svakog meseca održi prijem za nove članove. Tako je bilo i u petak 25. marta. Od novoučlanjenih sastanku se odazvalo njih petoro, pa je to bila prilika da ih Danica Đorđević, rukovodilac Kluba, upozna sa svih uslugama koje mogu koristiti (dnevni boravak, obrok, odlazak u pozorište,…) ali i sa aktivnostima brojnih sekcija, gde mogu da ostvare svoj dar ili interes (muzička, sportska, folklorna, likovna, književna i druge). Novi članovi Kluba su Stevka Ćulafić, Grujica Prekajski, Jon Besu, Dragica Petrov, Zoran Gardinovački i Vasilije Andžić.