Gerontološki centar – Zrenjanin

Савремени приступи у лечењу и рехабилитацији

Водећи стручњаци зрењанинског Геронтолошког центра су у петак, 14. јуна 2013. године, били учесници скупа под називом „Савремени приступ у лечењу и рехабилитацији особа са психолошко-психијатријским поремећајима и обољењима“. Окупљање у Београду иницирала је Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ . Курсу континуиране едукације, намењен представницима георонтолошких центара и здравствених установа из Србије, из Зрењанина су присуствовали Мирјана Кесић, социјални радник, Ана Баришић, психолог, Ноеми Тишлер Миклош, лекар, и Зорица Вучковић, директорка Центра. Предавачи су били истакнуте личности са универзитета и познати стручњаци из праксе.