Gerontološki centar – Zrenjanin

Одлука о додели уговора ЈН-11

Геронтолошки центар Зрењанин је донео одлуку о додели уговора код јавне набавке ЈН-11 реконструкција и проширење хидрантске мреже , 1. фаза.